Sabtu, 3 Oktober 2009

Pengenalan


Institut Pendidikan Guru Malaysia (dahulunya dikenali dengan nama maktab perguruan atau institut perguruan) telah sekian lama (sekitar awal tahun 1980-an) melatih bakal-bakal guru pengkhususan muzik bagi memenuhi keperluan perkhidmatan perguruan di sekolah-sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Sejak bermulanya Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang diperkenalkan kepada murid tahun satu (darjah satu) di sekolah rendah, subjek Pendidikan Muzik turut menjadi subjek wajib bagi semua sekolah rendah kerajaan. Justeru itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah melaksanakan langkah terancang bagi melahirkan lebih ramai guru-guru muzik terlatih untuk ditempatkan di semua sekolah rendah di Malaysia.


Guru-guru muzik terlatih dikehendaki memiliki kemahiran dan pengetahuan muzik secukupnya bagi menyediakan mereka melaksanakan kurikulum Pendidikan Muzik di sekolah rendah secara berkesan. Antara kemahiran asas yang diperlukan ialah pengetahuan teori muzik, nyanyian, pergerakan mengikut muzik dan permainan alat muzik tertentu seperti rekoder, gitar dan kibod.


Perkembangan semasa berkaitan keperluan kurikulum dan kemajuan teknologi telah memperlihatkan peningkatan tentang kaedah menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada bakal guru. Namun demikian, kemahiran-kemahiran asas seperti nyanyian dan permainan alat muzik masih merupakan keperluan utama kepada bakal guru pendidikan muzik di samping kemahiran pedagogi dan aspek personaliti individu sebagai seorang guru.


0 ulasan:

Catat Ulasan