Sabtu, 3 Oktober 2009

Sinopsis Blog

Pembangunan blog ini bertujuan menyediakan satu sistem latihan nyanyian semerta dalam bentuk atas talian (online). Sistem latihan yang akan disediakan akan merangkumi kaedah berperingkat bagi memahirkan bakal guru muzik dalam nyanyian semerta melalui latihan-latihan yang disediakan dengan kandungan yang berasaskan multimedia. Modul yang akan dibangunkan nanti diharap dapat memberi manfaat kepada pensyarah-pensyarah muzik di IPG dan juga memberi kesan terhadap peningkatan kemahiran dan minat pelajar-pelajar Pra-PISMP pengkhususan muzik terhadap pembelajaran vokal. Seterusnya blog ini diharap dapat digunakan oleh semua pensyarah muzik di semua kampus IPGM yang menawarkan subjek major Pendidikan Muzik kepada pelajar Pra-PISMP

0 ulasan:

Catat Ulasan